TV& VIDEO

tàu ngầm của Pháp

Rò rỉ tài liệu mật tàu ngầm của Pháp

Rò rỉ tài liệu mật tàu ngầm của Pháp

VTV.vn - Công ty đóng tàu của Pháp DCNS đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi một vụ rò rỉ các tài liệu mật về những chiếc tàu ngầm của công ty này.