TV& VIDEO

tàu Trung Quốc cũ

Xem xét cách chức người đề xuất mua tàu Trung Quốc cũ

Xem xét cách chức người đề xuất mua tàu Trung Quốc cũ

VTV.vn - Tổng Công ty đường sắt Việt Nam sẽ xem xét cách chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội về việc đề xuất mua hơn 160 toa xe cũ của Trung Quốc.