TV& VIDEO

taxi ngược chiều

Taxi chạy ngược chiều bị SH ép lùi hàng chục mét trên phố Hà Nội

Taxi chạy ngược chiều bị SH ép lùi hàng chục mét trên phố Hà Nội

VTV.vn - Người lái xe máy kiên quyết chắn ngang đầu xe ô tô chạy ngược chiều và ép ô tô phải chạy lùi hàng chục mét để quay đầu.