TV& VIDEO

Uber

Khuyến khích ứng dụng phần mềm điện tử vào kinh doanh vận tải

Khuyến khích ứng dụng phần mềm điện tử vào kinh doanh vận tải

VTV.vn - Trong thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục khuyến khích việc ứng dụng các phần mềm điện tử vào hoạt động kinh doanh vận tải.