Uber

Khuyến khích ứng dụng phần mềm điện tử vào kinh doanh vận tải

Khuyến khích ứng dụng phần mềm điện tử vào kinh doanh vận tải

VTV.vn - Trong thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục khuyến khích việc ứng dụng các phần mềm điện tử vào hoạt động kinh doanh vận tải.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive