TV& VIDEO

tay chơi

Hành trình 5.000km của các siêu xe từ Trung Đông tới London

Hành trình 5.000km của các siêu xe từ Trung Đông tới London

London là thủ đô nước Anh – là một trong những thành phố tập trung nhiều siêu xe nhất thế giới. Trong số đó, những tay chơi tới từ vùng Trung Đông thường chuyển siêu xe giá bạc tỉ đến London.