TV& VIDEO

tẩy mặn

Vì lợi nhuận, nông dân mặc sức nuôi tôm bất chấp hại lúa

Vì lợi nhuận, nông dân mặc sức nuôi tôm bất chấp hại lúa

VTV.vn - Tại tỉnh Cà Mau, khi người nông dân chuyển đổi từ chuyên canh 2 vụ lúa sang luân canh 1 vụ lúa, 1 vụ tôm, lợi nhuận đạt khoảng 60 triệu/ha, cao gấp 5 lần so với trồng lúa.