TV& VIDEO

Tây Nghệ An

Cây cầu mang tên một cô giáo

Cây cầu mang tên một cô giáo

VTV.vn -Dù cô Oanh không còn công tác ở Buộc Mú 2 nữa, nhưng ngày cây cầu bắc qua suối được hoàn thành, người dân nơi đây đề nghị đơn vị thi công lấy tên cô để đặt tên cho cầu.