TV& VIDEO

tay nghề cao

Hơn 191.000 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp

Hơn 191.000 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp

VTV.vn - Trong những người bị thất nghiệp, có 418.200 người có chuyên môn kỹ thuật; các nhóm có số người thất nghiệp nhiều nhất là nhóm trình độ Đại học trở lên là 191.300 người.