TV& VIDEO

Tây Thái Bình Dương

Đông Á tăng cường phòng dịch Ebola

Đông Á tăng cường phòng dịch Ebola

Hiện các nước trong khu vực đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ lây nhiễm loại virus chết người này.