TV& VIDEO

Tây Trà

Hỗ trợ hai cha con “người rừng” ổn định cuộc sống

Hỗ trợ hai cha con “người rừng” ổn định cuộc sống

 Để kịp thời giúp đỡ cha con ông Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang sau 40 năm sống cách biệt trong rừng sâu, UBND tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ về tiền mặt để mua sắm quần áo, ăn uống và xây dựng nhà ở cho hai cha con.