TV& VIDEO

Taylor Lautner

Sao phim Chạng vạng âm thầm chia tay bạn gái

Sao phim Chạng vạng âm thầm chia tay bạn gái

"Người sói" Taylor Lautner - sao phim Chạng vạng - đã âm thầm chia tay bạn gái cũ và nhanh chóng hẹn hò với người mới.