TV& VIDEO

TBT Nguyễn Phú Trọng đi bỏ phiếu

Tổng Bí thư dự lễ khai mạc bầu cử tại Ủy ban Biên giới quốc gia

Tổng Bí thư dự lễ khai mạc bầu cử tại Ủy ban Biên giới quốc gia

VTV.vn-Là một trong những cử tri có mặt sớm nhất tại điểm bầu cử số 58 Nguyễn Du (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng các cử tri làm lễ chào cờ và bỏ phiếu.