TV& VIDEO

TCTD

Ngân hàng có thể bị tòa án tuyên bố phá sản

Ngân hàng có thể bị tòa án tuyên bố phá sản

Theo dự thảo Luật phá sản sửa đổi được UBTV Quốc hội đưa ra ngày 15/1 cho thấy, khi bị dỡ bỏ kiểm soát đặc biệt, các ngân hàng có thể bị tòa án tuyên bố phá sản chỉ trong vòng tối đa 15 ngày.