TV& VIDEO

tế bào não

Các nhà khoa học phát hiện bộ não già vẫn luôn sinh ra tế bào mới

Các nhà khoa học phát hiện bộ não già vẫn luôn sinh ra tế bào mới

VTV.vn - Bộ não của bạn luôn sản sinh ra những tế bào thần kinh mới, ngay cả khi bạn đã già.