TV& VIDEO

tệ hại

Hàng công Barca đang kém nhất kể từ năm 2008

Hàng công Barca đang kém nhất kể từ năm 2008

Luis Suarez tự nhận rằng hàng công của Barca hiện tại mạnh nhất thế giới. Nhưng những con số thống kê cho thấy hàng công ấy đang kém hiệu quả hơn so với những mùa giải trước.