tế lễ

Lễ hội Thánh Quý Minh - Cơ hội quảng bá du lịch Ninh Bình

Lễ hội Thánh Quý Minh - Cơ hội quảng bá du lịch Ninh Bình

Vào ngày 18/3 Âm lịch tới đây, lễ hội truyền thống Đức Thánh Quý Minh Đại Vương sẽ được tổ chức tại đền Trần - một trong tứ trấn của Kinh đô Hoa Lư và nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình ngày nay.