TV& VIDEO

tên lửa không đối đất

Mỹ đẩy nhanh việc cung cấp khí tài quân sự cho Iraq

Mỹ đẩy nhanh việc cung cấp khí tài quân sự cho Iraq

Mỹ sẽ đẩy nhanh việc chuyển giao các thiết bị quân sự cho Iraq.