tên lửa mang vệ tinh

Học sinh lớp 12 chế tạo vệ tinh nhẹ nhất thế giới

Học sinh lớp 12 chế tạo vệ tinh nhẹ nhất thế giới

VTV.vn - Rifath Sharook, một học sinh lớp 12 tại Ấn Độ, đã chế tạo vệ tinh nhẹ nhất thế giới.