TV& VIDEO

tên lửa mang vệ tinh

Học sinh lớp 12 chế tạo vệ tinh nhẹ nhất thế giới

Học sinh lớp 12 chế tạo vệ tinh nhẹ nhất thế giới

VTV.vn - Rifath Sharook, một học sinh lớp 12 tại Ấn Độ, đã chế tạo vệ tinh nhẹ nhất thế giới.