TV& VIDEO

Tết Bình Thân

Hoa Việt đẹp vẫn chưa đắt khách: Vì đâu nên nỗi?

Hoa Việt đẹp vẫn chưa đắt khách: Vì đâu nên nỗi?

VTV.vn - Vào mỗi đợt Tết Nguyên đán, nhiều hộ dân trồng hoa lại phải đem vứt hoa, thậm chí đổ cho bò ăn, phải chăng hoa Việt vẫn chưa đắt khách với người tiêu dùng?