TV& VIDEO

Bính thân 2016

Tết ông Công, ông Táo: Người dân "hồn nhiên" thả tro tàn

Tết ông Công, ông Táo: Người dân "hồn nhiên" thả tro tàn

VTV.vn - Bát hương cùng tro bao xái vẫn được nhiều người dân tại Hà Nội thả xuống ao hồ tại Hà Nội trong ngày tiễn ông Công, ông Táo năm nay.