TV& VIDEO

Tết Việt Nam

Du khách thích thú trải nghiệm Tết Việt Nam

Du khách thích thú trải nghiệm Tết Việt Nam

VTV.vn - Nhiều du khách nước ngoài đã đến và cảm nhận Việt Nam qua Tết truyền thống của dân tộc.