TV& VIDEO

thả xuống

Trung Quốc phát hiện hơn 1000 con vịt chết trôi sông

Trung Quốc phát hiện hơn 1000 con vịt chết trôi sông

Tại Trung Quốc lại vừa phát hiện hơn 1.000 con vịt chết, trôi trên một con sông thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.