thách thức khi áp dụng mô hình VNEN

Giao diện thử nghiệm VTVLive