thách thức lớn

Tiến độ cắt giảm điều kiện kinh doanh rất chậm

Tiến độ cắt giảm điều kiện kinh doanh rất chậm

VTV.vn - Việc cắt giảm điều kiện kinh doanh vẫn hầu hết đang dừng ở việc rà soát và xem xét.