TV& VIDEO

thách thức lớn

Tăng năng suất không chỉ phụ thuộc vào người lao động

Tăng năng suất không chỉ phụ thuộc vào người lao động

VTV.vn - Yếu tố quyết định để tăng năng suất lao động là công nghệ và sáng tạo nhưng đây đang là "vùng trũng nhất" kéo dài nhiều năm trong sơ đồ cạnh tranh quốc gia của Việt Nam.