TV& VIDEO

thách thức

Những thách thức với Tổng thống Donald Trump sau 1 năm cầm quyền

Những thách thức với Tổng thống Donald Trump sau 1 năm cầm quyền

VTV.vn- Tổng thống Donald Trump đã tạo nên nhiều thay đổi sau 1 năm cầm quyền. Nhưng ông đang phải đối mặt với những thách thức lớn khi tỷ lệ ủng hộ ông vẫn ở mức khá thấp.