TV& VIDEO

thách thức

26 triệu hộ gia đình Việt đang phải đối mặt với nhiều thách thức

26 triệu hộ gia đình Việt đang phải đối mặt với nhiều thách thức

VTV.vn - Theo thống kê, 26 triệu hộ gia đình Việt Nam đương đại đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức.