TV& VIDEO

thái giám

“Cuộc đời Tô Tam”- số phận chìm nổi của người phụ nữ thời loạn

“Cuộc đời Tô Tam”- số phận chìm nổi của người phụ nữ thời loạn

 Số phận bất hạnh của người phụ nữ trong thăng trầm, biến cố thời đại được kể lại đầy cảm xúc trong bộ phim Cuộc đời Tô Tam.