Thái Hà Books

"Nếu không đoàn kết trong hội nhập, DN Việt sẽ tự biến mình thành ốc đảo"

"Nếu không đoàn kết trong hội nhập, DN Việt sẽ tự biến mình thành ốc đảo"

VTV.vn - Đó là nhận định của ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc công ty cổ phần Thái Hà Books khi đề cập về văn hóa doanh nghiệp của Việt Nam.