TV& VIDEO

thải hồi

5 câu hỏi lớn quanh “cuộc cách mạng” của The Tonight Show

5 câu hỏi lớn quanh “cuộc cách mạng” của The Tonight Show

Mới đây, NBC đã chính thức thông báo Jimmy Fallon sẽ thay thế vị trí chủ xị của Jay Leno trong chương trình talkshow phát lúc đêm muộn The Tonight Show vào năm 2014 khi hợp đồng với Leno kết thúc.