TV& VIDEO

thái nhỏ

Bánh hỏi trong văn hoá ẩm thực Nam Trung Bộ

Bánh hỏi trong văn hoá ẩm thực Nam Trung Bộ

Bánh hỏi là một món ăn đặc sản có rất nhiều ở Vũng Tàu, Bến Tre, Phú Yên, Nha Trang, Bình Định của Việt Nam.