thái tử

Vua Tây Ban Nha Felipe VI đăng quang

Vua Tây Ban Nha Felipe VI đăng quang

Thái tử Tây Ban Nha Felipe de Borbon hôm 18/6 đã lên ngôi Vua với tên hiệu Felipe VI trong lễ đăng quang trang trọng ở Thủ đô Madrid.