TV& VIDEO

tham gia BHYT theo hộ gia đình

Cho vay vốn mua thẻ BH: Mô hình hiệu quả tiếp cận BHYT

Cho vay vốn mua thẻ BH: Mô hình hiệu quả tiếp cận BHYT

VTV.vn - Hội Phụ nữ phường Thủy Biều (TP Huế) đã cho phụ nữ phường vay tiền mua thẻ BHYT trả góp hàng tháng, giúp các hộ nghèo có thể tiếp cận với BHYT.