TV& VIDEO

tham gia chống hạn

Nhà máy thủy điện tham gia chống hạn, đảm bảo cung cấp điện

Nhà máy thủy điện tham gia chống hạn, đảm bảo cung cấp điện

VTV.vn - Nhiều tháng nay, các công trình thủy điện tại những khu vực hạn nặng thường xuyên tham gia chống hạn cho nông nghiệp và đảm bảo việc sản xuất điện năng.