TV& VIDEO

tham gia giao lưu

Giao lưu trực tuyến “Ngày hội non sông”

Giao lưu trực tuyến “Ngày hội non sông”

VTV.vn - “Ngày hội non sông" là chủ đề cuộc giao lưu trực tuyến do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức vừa diễn ra sáng 18/5.