TV& VIDEO

tham gia tín dụng đen

Chơi hụi, tín dụng đen - “cống” tiền không công cho chủ hụi

Chơi hụi, tín dụng đen - “cống” tiền không công cho chủ hụi

VTV.vn - Tại huyện Trực Ninh (tỉnh Nam Định), nhiều người dốc toàn bộ tiền tích cóp cả đời cho chủ hụi đang đứng trước nguy cơ không thể lấy lại số được tiền này.