thảm họa liên tiếp

Malaysia Airlines: Kế hoạch tái cơ cấu lớn chưa từng có

Malaysia Airlines: Kế hoạch tái cơ cấu lớn chưa từng có

Sau 42 năm phát triển, Malaysia Airlines đang phải đối mặt với kế hoạch tái cơ cấu lớn chưa từng có.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive