TV& VIDEO

thảm họa liên tiếp

Malaysia Airlines: Kế hoạch tái cơ cấu lớn chưa từng có

Malaysia Airlines: Kế hoạch tái cơ cấu lớn chưa từng có

Sau 42 năm phát triển, Malaysia Airlines đang phải đối mặt với kế hoạch tái cơ cấu lớn chưa từng có.