thẩm lậu

Gia tăng trục lợi chính sách hoàn thuế tại khu kinh tế đặc biệt

Gia tăng trục lợi chính sách hoàn thuế tại khu kinh tế đặc biệt

Chính sách hoàn thuế tại các khu kinh tế đặc biệt đang bị nhiều doanh nghiệp lợi dụng để xuất khống, quay vòng hàng hóa, “móc túi” ngân sách Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng.