TV& VIDEO

thâm nhập vào

Người đi tìm hình hài chữ Thái cổ

Người đi tìm hình hài chữ Thái cổ

Tại Thanh Hóa, từ 20 năm qua đã có một người đi tiên phong khôi phục bộ chữ Thái cổ, đó là thầy giáo Hà Nam Ninh, Thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước.