TV& VIDEO

tham quan nhà hát lớn

Trải nghiệm chuyến tham quan ảo Nhà hát lớn Hà Nội

Trải nghiệm chuyến tham quan ảo Nhà hát lớn Hà Nội

VTV.vn - Nhà hát lớn Hà Nội và Viện quốc tế Pháp ngữ phối hợp ra mắt và bàn giao công trình tham quan ảo Nhà hát lớn Hà Nội.