TV& VIDEO

thấm vào đâu

Cả thế giới bị người Anh "móc túi" qua bản quyền EPL thế nào?

Cả thế giới bị người Anh "móc túi" qua bản quyền EPL thế nào?

EPL là một cuộc kinh doanh mà ban tổ chức giải đấu này đang quyết tâm khiến cho cả thế giới phải dốc túi để xem giải đấu của mình.