TV& VIDEO

thân bằng

Agility Saietta R: Xe điện mà vẫn "diện"

Agility Saietta R: Xe điện mà vẫn "diện"

 Mặc dù "cơ bắp" chẳng kém gì xe xăng, mẫu môtô thể thao điện này chỉ mất 4,1 giây để đạt 100 km/h và phù hợp hơn với đường nội thành.