than khoáng sản

21 Tập đoàn, Tổng công ty về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

21 Tập đoàn, Tổng công ty về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

VTV.vn- 21 Tập đoàn, Tổng công ty có quy mô lớn của Nhà nước đã có tên trong danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc diện chuyển giao về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.