TV& VIDEO

Thần tình yêu

Chí Tài, Lê Khánh...biến hóa dễ thương trong “Thần tiên cũng nổi điên“

Chí Tài, Lê Khánh...biến hóa dễ thương trong “Thần tiên cũng nổi điên“

Các nhân vật của bộ phim "Thần tiên cũng nổi điên" - Chí Tài, Lê Khánh, Thu Trang... lần lượt xuất hiện đầy ấn tượng và dễ thương trong bộ hình mới.