TV& VIDEO

thần tượng hàn quốc

Café sáng với VTV3: iKON sẽ đến Việt Nam biểu diễn

Café sáng với VTV3: iKON sẽ đến Việt Nam biểu diễn

VTV.vn - Nhóm nhạc iKON của Hàn Quốc sắp tới Việt Nam biểu diễn là một trong những tin tức văn hoá đáng chú ý trong chương trình Café sáng với VTV3.