TV& VIDEO

thăng cấp bậc

Chủ tịch nước trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng

Chủ tịch nước trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng

Chiều 16/9, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố và trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.