TV& VIDEO

tháng khuyến mai 2016

1.000 chương trình khuyến mại du lịch trong Tháng khuyến mại 2016

1.000 chương trình khuyến mại du lịch trong Tháng khuyến mại 2016

VTV.vn - Hơn 50 gian hàng cùng gần 1.000 chương trình khuyến mại về du lịch đã được giới thiệu tại Tháng khuyến mại 2016.