TV& VIDEO

thảng thốt

Tai nạn đường sắt đột ngột gia tăng

Tai nạn đường sắt đột ngột gia tăng

Trong những tháng qua, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, tai nạn đường sắt đột ngột tăng cao. Đáng lo ngại là tai nạn xảy ra ngay tại những đường ngang hợp pháp, có tín hiệu cảnh báo.