TV& VIDEO

thành công của ASEAN

Lễ Thượng cờ ASEAN chào mừng Cộng đồng ASEAN chính thức hình thành

Lễ Thượng cờ ASEAN chào mừng Cộng đồng ASEAN chính thức hình thành

VTV.vn - Sáng nay (31/12), tại Bộ Ngoại giao Việt Nam đã diễn ra Lễ Thượng cờ chào mừng Cộng đồng ASEAN chính thức hình thành.