TV& VIDEO

thành công Đại hội XII

Tổng cục Chính trị kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Tổng cục Chính trị kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

VTV.vn - Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội XII.