TV& VIDEO

thành Điện Hải

Đà Nẵng tìm phương án bảo vệ các di tích lịch sử bị xâm hại

Đà Nẵng tìm phương án bảo vệ các di tích lịch sử bị xâm hại

VTV.vn - Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Đà Nẵng sẽ nghiên cứu và tìm phương án tốt nhất để bảo vệ các di tích bị xâm hại một cách hiệu quả.