TV& VIDEO

thanh

Cơ quan thuế thanh, kiểm tra 32.500 doanh nghiệp

Cơ quan thuế thanh, kiểm tra 32.500 doanh nghiệp

VTV.vn - Cơ quan thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 32.500 doanh nghiệp, qua đó xử lý tăng thu 5.700 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.